<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1447379064310355869\x26blogName\x3dBeyond+Perfection+%E2%88%9E\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://yoitsscha.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yoitsscha.blogspot.com/\x26vt\x3d162757398546519724', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
REFLECTION;
Muse
INTRO
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Kisah seorang blogger.
Saturday, 27 July 201316:30

Assalamualaikum,
Okay, tajuk macam gempak je kan.
Sebenarnya, nak cerita pasal pengalaman saya jadi blogger.
Sebelum ni, memang dah ada blog, dah pernah buat giveaway pun. Giveaway dengan Faqihah Husni haritu.
Tapi, disebabkan tak buat comment moderation dan disebabkan pakcik google yang jahat,
Google delete blog tu. Hancur hati bila teringat balik.
Disitu lah saya start, dan sekarang, hilang entah ke mana ditelan ombak \ewah ayat/
Sekarang, link blog tu pun dah lupa. Sedih. Hanya ingat di dalam kenangan je.
Lepastu, buat lah balik blog en. Link dia ilovechuforever.blogspot.com.
Blog ni, disebabkan busy dengan pbs. Lama tak buka. Lepastu,
As usual, password lupa. Sekarang, tinggal blog ni dan memang ni je yang tinggal.
Harapnya lah.
Kisah ni tak sedih pun.
Saja nk cerita.
Maaf sebab curi masa awak semua baca benda useless ni.
Kita tak pandai nak bercerita.
Tak, langsung tidak.
Maaf beribu ribu maaf.
Selamat berpuasa, dan selamat hari raya.

Maaf sekali lagi.